Înregistrare

Ești autentificat în cont  Vezi contul

Termeni și condiții

Termeni și condiții

 1. Aspecte Generale
  Prezentele Termeni și Condiții guvernează raporturile dintre SC Bacrau International SRL, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social Str. Sucevei 116 clădirea C1 Bosanci, Suceava, Romania și persoanele care utilizează pagina de internet ro-licitatii.ro.

Utilizarea serviciilor oferite în cadrul site-ului, implică acceptarea necondiționată din partea dumneavoastră a termenilor și condițiilor de utilizare a acestora.

Vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. Dacă nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, nu folosiți site-ul ro-licitatii.ro și serviciile oferite prin intermediul acestuia.

 1. Acceptarea acordului de utilizare
  Acest acord se aplică site-ului ro-licitatii.ro, serviciilor și conținutului acestora. Prin crearea unui cont pe site-ul ro-licitatii.ro sunteți de accord cu Termenii și Condițiile specificate în continuare. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări asupra conținutului, termenilor și condițiilor, în orice moment, fără să anunțăm prealabil. Modificările aduse intră în vigoare de la data publicării lor pe site.

Utilizatorul își exprimă acordul pentru a primi din partea ro-licitatii.ro e-mailuri cu licitațiile monitorizate, notificări, oferte sau alte informații.

 1. Descrierea serviciilor
  Site-ul ro-licitatii.ro este întreținut și administrat de societatea SC Bacrau International SRL, cu sediul social Str. Sucevei 116 clădirea C1 Bosanci, Suceava, Romania înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J33/1194/2018, CUI RO 1628829 numit în continuare Furnizor.

Prin termenul “Client” înțelegem persoana fizică autorizată sau persoana juridică care în baza unui cont creat pe ro-licitatii.ro și un abonament activ plătit în avans utilizează serviciile furnizate de ro-licitatii.ro.

Serviciul oferit de Furnizor prin intermediul aplicației “ro-licitatii.ro”, constă în:

acces online la baza de date cu licitații publice, în funcție de tipul abonamentului ales.
monitorizarea și informarea abonaților/clienților prin e-mail despre licitațiile publice, pe baza criteriilor de selecție și tipului de abonament ales.

 1. Înregistrare, parole, responsabilități
  Accesul pe site se face pe baza de User și Parolă prin completarea formularului de înregistrare din secțiunea “Creare cont”. Accesul la baza de date online cu licitațiile publice și la serviciul de monitorizare licitații se face pe baza de abonament. Activarea abonamentului se face după efectuarea plății de către utilizator/client.

Userul și Parola de acces pe site oferă utilizatorului dreptul de a vizualiza licitațiile în limita abonamentului comandat, după efectuarea plății și activarea lui. Tipul de abonamente, prețul și facilitățile oferite abonaților se găsesc la pagina “Abonamente”.

Orice altă metodă de acces la aceste servicii este considerată ilegală. Sunteți răspunzători de păstrarea confidențialității asupra userului și parolei dumneavoastră.

Sunteți de acord să sesizați Furnizorul în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei și a contului dumneavoastră. În cazul în care ați uitat parola sau doriți să o modificați, vă rugăm să folosiți pagina de resetare parolă, sau să trimiteți un e-mail cu această solicitare la adresa office@ro-licitatii.ro. Fiecare înregistrare se face pentru un singur utilizator.

Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, sau veți accesa fraudulos site-ul ro-licitatii.ro, Furnizorul își rezervă dreptul să suspende sau să șteargă contul dumneavoastră, fără nici un fel de notificare prealabilă, sau despăgubire.

 1. Obligațiile furnizorului / clientului
  5.1 OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Furnizorul pune la dispoziție clientului prin intermediul site-ului ro-licitatii.ro, pe bază de user și parolă, acces la anunțurile cu licitațiile monitorizate conform abonamentului și să transmită pe e-mail de luni până vineri, informații privind licitațiile monitorizate conform abonamnetului solicitat de client.

5.2 OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA CLIENTULUI

Să nu utilizeze și acceseze în mod fraudulos site-ul ro-licitatii.ro

Să nu publice, modifice, prelucreze, dezvolte, răspândească, informațiile primite pentru crearea unei baze de date, în scopuri comerciale, sau pentru transmiterea la terți.

Să nu utilizeze programe software, sau alte proceduri sau mecanisme care să perturbe buna funcționare a site-ului ro-licitatii.ro.

Să se informeze în totalitate asupra serviciilor prestate de Furnizor și termenilor și condițiilor de pe site înainte de a efectua o comandă și a o plăti.

Să mențină confidențialitatea datelor de acces pe site (user și parolă) tot timpul, să nu dezvăluie sau să facă public, direct sau indirect acele date. Clientul este răspunzător pentru utilizarea incorectă a datelor de acces (user și parolă) și a pagubelor provocate de pierderea sau utilizarea incorectă cu sau fără voința lui.

Să furnizeze date adevărate și complete în momentul înregistrării pe site-ul ro-licitatii.ro, și să actualizeze datele în cazul în care se modifică. În cazul furnizării de date incorecte sau eronate, Furnizorul își rezervă dreptul de ștergere fără preaviz a contului creat.

 1. Protecția proprietății intelectuale
  Conținutul, designul, numele site-ului ro-licitatii.ro, precum și orice alt material având legătura cu site-ul ro-licitatii.ro, aparțin SC Bacrau International SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.
 2. Confidențialitate. Protecția datelor personale
  Tratăm cu seriozitate confidențialitatea datelor cu caracter personal. Conform prevederilor – Regulament European – privind protecția datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR) politica noastră de confidențialitate și de protecția datelor se poate regăsi accesând pagina GDPR.
 3. Prețuri, Abonamente, Factură, Reziliere
  8.1 PREȚUL

Prețul abonamentului și serviciilor furnizate, sunt specificate în pagina Abonamente.

8.2 FACTURA

Furnizorul va emite către Client în urma comenzii făcute sau prelungirii abonamnetului o factură proformă, iar după achitare o factură fiscala. Factura fiscală este emisă în format electronic și expediată pe e-mail. Factura poate fi descarcată/printată și din contul utilizatorului.

8.3 ACTIVAREA ABONAMENTULUI

Activarea abonamentului se face: instant în cazul plății online cu cardul. În cazul plății prin transfer bancar, activarea se face după recepționarea plății sau primirea confirmării efectuării plății (prin e-mail/watsapp). Clientul trebuie să selecteze domeniile monitorizate din secțiunea Selecția Alertelor, sau poate cere support echipei ro-licitatii.ro.

8.4 DURATA Abonamentului

Durata abonamentului este specificată pe fiecare comandă în parte. Prima comandă a Abonamentului poate fi făcută pe (3, 6, 12, 24 luni)

8.5 UTILIZAREA SERVICIULUI/ABONAMENTULUI

Orice informație obținută prin utilizarea serviciului pus la dispoziție de către Furnizor poate fi folosită doar pe riscul propriu al Utilizatorului/Clientului. Utilizatorul/Clientul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informații.

Se consideră că un client a utilizat serviciu dacă a vizualizat cel puțin o licitație din cont sau a primit cel puțin o alertă pe e-mail cu licitațiile monitorizate.

8.6 PRELUNGIREA ABONAMNETULUI

Abonamentul se prelungește implicit pentru perioade egale cu valabilitatea sa, dacă nici una dintre părți nu notifică în scris (prin e-mail sau poștă), cu cel puțin 15 zile înainte de expirare, intenția de a-l rezilia.

8.7 ÎNCETAREA/REZILIEREA ABONAMNETULUI

Rezilierea abonamentului se poate face printr-o notificare scrisă prin e-mail sau poștă la adresa specificată la pagina Contact cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea abonamentului, în caz contrar Abonamentul se prelungește pe perioada egală cu valabilitatea sa. Refuzul utilizatorului de a accepta serviciile furnizate nu înseamnă încetarea abonamentului sau rezilierea contractului.

 1. Limitarea responsabilității furnizorului
  Utilizatorul declară în mod expres că înțelege și este de acord cu următoarele afirmații:

Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel Furnizorul nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a site-urilor web în legătură cu acesta.

Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele neconcordanțe, omiteri sau erori care pot apărea în procesul de monitorizare a licitațiilor, nu își asumă răspunderea în cazul lipsei unor licitații, lipsei unor informații în textul licitațiilor sau neconcordanță între abonamentul ales și așteptările clientului sau neconcordanță între conținutul datelor din abonamentul solicitat și informațiile publicate în publicațiile oficiale. (ex. erori existente în sursele monitorizate).

Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori/clienți, pe o perioadă nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Alertele cu licitațiile monitorizate sunt trimise automat pe e-mail, iar conținutul cu licitațiile trimise sunt salvate în contul clientului pe site. Responsabilitatea clientului este să verifice e-mailul sau contul lui deschis pe ro-licitatii.ro. Nu garantăm și nu ne asumăm responsabilitatea recepționării alertelor cu licitațiile în contul de e-mail folosit de client.

Exceptând forma care a fost clar specificată pe acest site, Furnizorul, angajații sau orice reprezentanți al sau nu sunt responsabili de prejudiciile care ar putea să decurgă din folosirea acestui site. Aceasta este o limitare clară a responsabilității care se aplică prejudiciilor de orice tip, inclusiv (fără excepție) prejudicii compensatoare, directe, indirecte, care sunt o consecință, pierderile de date, venit sau profit, pierderile sau prejudicierea proprietăților sau pretențiile părților terțe.

Conținutul datelor furnizate au caracter informativ fără a se substitui publicațiilor oficiale, neputând fi folosit ca bază legală pentru nici o acțiune/demers în fața terților.

 1. FORȚĂ MAJORĂ
  Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul informațiilor furnizate, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de el. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa conexiunii la internet, atacuri informatice, erori de operare, grevă, război, condiții meteorologice nefavorabile etc.
 2. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE
  Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest accord și care nu poate fi soluționat cu acordul părților, va fi adus spre soluționare în fața instanțelor de pe teritoriul județului Suceava.